வாழ்க்கைக் கவிதை வாசிப்போம்.. வானமளவு யோசிப்போம்.. முயற்சி என்ற ஒன்றை மட்டும்.. மூச்சுப்போல சுவாசிப்போம்...

Wednesday, January 27, 2010

11. எங்கள் பள்ளியில் குடியரசு தின விழா - புகைப்படங்கள்

எங்கள் பள்ளியில் இந்திய குடியரசு தின விழா 26.01.2010 அன்று சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.. அவ்வமயம் எடுத்த புகைப்படங்கள்.. பள்ளி மாணவ மாண்விகள் பார்வைக்காக...

பள்ளி ஆசிரிய ஆசிரியைகள் நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாக..


பள்ளி ஆசிரிய ஆசிரியைகள்.. நிகழ்ச்சி அரங்கத்தில்பள்ளி மேடை நிகழ்ச்சிக்குத் தயாராகிறது,...


எங்கள் பள்ளி ஆசிரியை திருமதி விஜயலக்ஷ்மி ராமநாதன் அவர்கள் கொடியேற்றி வைக்கிறார்கள்கொடியேற்றம்..
கொடியேற்றம்
பள்ளித் தலைமையாசிரியர் திரு கே. ராஜேந்திரன் அவர்கள் முன்னுரை..


ஆசிரியை திருமதி விஜயலக்ஷ்மி ராமநாதன் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றுகிறார்கள்..